Our Menu

Jídelní lístek

Quick bite option / Rychlovky

TACOS

Crispy tacos with Indian filling! (2 pcs) What could be better than regular tacos? Indian tacos, obviously! If you’re crazy about tacos, and you like spicy Indian food, then you should definitely try ours! Four different selections to your choice – chicken tikka, fish tikka, minced beef or vegetable mix.

Křupavé tacos s indickou náplní (2 kusy) – Co může být lepší než obyčejné tacos? Indické tacos, samozřejmě! Pokud máte rádi tacos a kořeněná indická jídla, určitě byste měli vyzkoušet ty naše! Čtyři různé náplně jen dle Vašeho výběru – kuřecí tikka, rybí tikka, mleté hovězí nebo zeleninové směsi.

Mix vegetable masala tacos with ricotta cheese

Tacos s míchanou zeleninou, masalou a sýrem ricotta

140 CZK

Mix of vegetables, lettuce, butter sauce, mint sauce and ricotta cheese

Míchaná zelenina, salát, máslová omáčka, mátová omáčka, sýr ricotta

Minced beef masala tacos

Tacos s mletým hovězím masem a rogan josh omáčkou

140 CZK

Minced beef with mix of vegetables and rogan josh sauce

Mleté hovězí maso s čerstvou zeleninou dochucené omáčkou rogan josh

Chicken tikka tacos

Tacos s kuřecí tikkou

160 CZK

Shredded tandoori chicken, lettuce, butter sauce and garlic sauce

Kousky kuřete grilovaného v tandoor peci, míchaný salát, máslová a česneková omáčka

Fish tacos with mint sauce

Rybí tacos s mátovou omáčkou

160 CZK

Shredded chunk of fish, lettuce, NEBU mint sauce, topped with dices of red bell peppers

Rybí kousky, salát, NEBU mátová omáčka, ozdobené červenou paprikou

PIZZA

Essentials of delicious Indian recipes make a killer topping for the pizza. The exotic tastes of the spices and meat or paneer pair beautifully with the cheesy pizza. It is scrumptious and you won’t be able to stop eating it!

Lahodné indické recepty dělají z pizzy naprostou delikatesu. Exotické chutě koření a masa nebo paneeru se nádherně pojí se sýrovou pizzou. Je tak vynikající, že nebudete schopni ji přestat jíst!

Margarita pizza in NEBU style

Pizza Margarita a la NEBU

150 CZK

Tomato base pizza sauce with basil with Indian spices

Rajčatový základ s bazalkou a vlastní směsí indického koření

Spinach and paneer masala pizza

Špenátová masala pizza s paneerem (indickým cottage sýrem)

220 CZK

Spinach, paneer (cottage cheese) with butter masala sauce, mix of diced peppers, sprinke with coriander with mozzarella and red onions

Špenát, paneer (cottage sýr) s máslovou masala omáčkou, mix nakrájené papriky, posypaný koriandrem s mozzarellou a červenou cibulkou

Chicken tikka butter masala pizza

Pizza s grilovaným kuřecím a máslovou masala omáčkou

220 CZK

Tandoori chicken with butter masala sauce, mix of peppers, red onions and mozzarella

Kuřecí kousky grilované v tandoor peci s máslovou masala omáčkou, s čerstvou paprikou, červenou cibulkou a mozzarellou

Minced beef masala pizza

Pizza s mletým hovězím masem a omáčkou

240 CZK

Minced beef with lamb rogan josh sauce, bell peppers, mozzarella, red onions and sprinkled coriander

Mleté hovězí maso s rogan josh omáčkou, paprikou, mozzarellou, červenou cibulkou a posypaným koriandrem

CALZONE

Calzone the world has never tasted before!

Calzone, které svět ještě neochutnal!

Chicken tikka butter masala calzone

Calzone s grilovaným kuřecím a máslovou masala omáčkou

260 CZK

Shredded chicken with butter sauce, mozzarella and fresh coriander

Rajčatový základ s bazalkou a vlastní směsí indického koření

Lamb rogan josh with mozzarella calzone

Calzone s jehněčím, mozzarellou a rogan josh omáčkou

280 CZK

Shredded lamb stuffed with rogan josh sauce, mozzarella and fresh coriander

Calzone plněné ochuceným jehněčím masem, mozzarellou a rogan josh omáčkou

WRAP (KATHI ROLL)

Looking for a brilliant, fuss-free way to keep yourself full and happy? These Indian style yummy juicy wraps filled with meat or with spiced paneer and veggies make a delicious light lunch or dinner. A touch of fresh herbs and a dash of lemon juice turns this into an extraordinary dish.

Tyto wrapy v indickém stylu plněné masem nebo kořeněným paneerem a zeleninou připravují lahodný lehký oběd nebo večeři. Dotek čerstvých bylinek a špetka citronové šťávy dotvoří neobyčejné jídlo.

Paneer, spinach, broccoli wrap

Wrap s paneerem, špenátem a brokolicí

160 CZK

Paneer (Indian cottage cheese), spinach, broccoli, NEBU mint and butter sauce, sprinkled with red onions, red, green and yellow peppers and vegetable leaves

Wrap s paneerem (indickým cottage sýrem), špenátem, brokolicí, NEBU mátovou a máslovou masala omáčkou, ochucený červenou cibulkou, barevnou směsí paprik a listové zeleniny

Tandoori chicken tikka wrap

Wrap s grilovaným kuřecím masem

180 CZK

Shredded tandoori chicken, NEBU butter and mint sauce, red onions, sprinkled with coriander leaves

Wrap s kousky grilovaného kuřete, NEBU máslovou masala a mátovou omáčkou, červenou cibulkou, ochucený lístky koriandru

Minced beef wrap with rogan josh sauce

Wrap s mletým hovězím masem a omáčkou rogan josh

180 CZK

Minced beef with lamb rogan josh sauce, NEBU mint sauce, red onions, shredded leaves of vegetables

Wrap s mletým hovězím masem a jehněčí rogan josh omáčkou, NEBU mátovou omáčkou, červenou cibulkou a listovou zeleninou

Modern Indian Menu / Moderní Indická Kuchyně

BUTTER MASALA SELECTION

Cooked in rich, creamy masala souce is undoubtedly the best way to enjoy the Indian meal

Hustá krémová masala omáčka je bezpochyby nejlepší způsob, jak si pochutnat na indickém jídle.

Assortment of chunks of vegetables in butter masala sauce

Kostky zeleniny v máslové masala omáčce

240 CZK

Aubergine, zucchini, cauliflower and broccoli in typical homemade NEBU tomato & cashew nut gravy

Lilek, cuketa, květák a brokolice v typické domácí NEBU voňavé rajčatové omáčce z kešu ořechů

Butter chicken tikka masala with spinach & ricotta

Grilované kuřecí s máslovou masala omáčkou a špenátem a ricottou

270 CZK

Chicken tikka grilled and cooked in typical homemade NEBU tomato & cashew nut gravy, enriched with spinach and ricotta

Kuřecí tikka vařená v domácí NEBU rajčatové omáčce z kešu ořechů, obohacená špenátem a ricottou

VEGETARIAN / VEGETARIÁNSKÉ VARIACE

Yellow dal (lentils) tadka with sautéed mushrooms

Žlutá čočka s restovanými houbami

220 CZK

Tempting lentil dish known as Dal Tadka, cooked with tomatoes, zucchini cubes, bell peppers and sauteed portobello mushrooms

Velmi chutná čočka známá jako Dal Tadka, vařená s rajčaty, kostkami cukety, paprikou a restovanými houbami

Portobello mushroom masala curry

Portobello v masala omáčce

220 CZK

Portobello mushrooms cooked with yellow masala curry sauce, yoghurt, turmeric, curry leaves and coconut milk (authentic Kerala style)

Houby Portobello vařené ve žluté jogurtové masala omáčce, s kurkumou, kari lístky a kokosovým mlékem (autentický recept z oblasti Kerala)

Paneer in creamy korma sauce with ricotta

Paneer v korma omáčce s ricottou

240 CZK

Paneer (Indian cottage cheese) cooked in rich creamy korma sauce enriched with ricotta cheese decorated with dry fruit

Paneer (indický cottage sýr) připravený v husté krémové korma omáčce, ochucené ricotta sýrem a ozdobené drcenými kousky suchého ovoce

BYRIANI

We are proud to introduce the beautifully spiced and fragrant layers of biryani rice with flavored meat/vegetable marinated in blend of exotic Indian spices! Sophisticated! Delicious!

Představujeme Vám skvěle ochucené a voňavé biryani s několika druhy masa/zeleniny marinované ve směsi exotického indického koření! Výborné! Dokonalé!

Mixed mushrooms and asparagus biryani

Biryani s míchanými houbami a chřestem

250 CZK

Rice dish flavoured with aromatic spices, in an authentic Hyderabadi style, with mix of mushrooms and asparagus, very slowly cooked in steam

Rýžový pokrm ochucený aromatickým kořením, podle autentického receptu z oblasti Hyderabadu, se směsí hub a chřestu, velmi pomalu dušené v páře

Chicken tikka biryani

Biryani s marinovaným kuřecím masem

260 CZK

Rice dish flavoured with aromatic spices, in an authentic Lucknowi style, cooked with masala chicken tikka

Rýžový pokrm ochucený aromatickým kořením, podle originálního receptu z oblasti Lucknow, prokládaný marinovaným kuřecím masem, pomalu dušené v páře

Lamb masala biryani

Biryani s jehněčím masem

260 CZK

The beautifully spiced and fragrant layers of biryani rice centred with juicy, tender lamb meat cooked in an authentic Punjabi style, bliss served with baby potatoes and egg

Krásně kořeněná a voňavá biryani rýže se šťavnatým jehněčím masem, typický pandžábský pokrm, doplněný baby bramborami a vejcem

NEBU seafood biryani

Biryani s plody moře (NEBU specialita)

390 CZK

Rice dish flavoured with aromatic spices, layered with mussels, prawns, fish and calamari & herbs

Rýžový pokrm ochucený aromatickým kořením, prokládaný mušlemi, krevetami, rybami a kalamáry

NEBU SPECIALS / NEBU SPECIALITY

Our carefully selected specials to amaze your taste buds!!!

Naše pečlivě vybrané speciality, které překvapí vaše chuťové buňky!!!

Black butter dal with ricotta and baby potatoes

Černá čočka s ricottou a baby bramborami

260 CZK

Black dal (dal makhni) in butter glazed sauce blend with ricotta and baby potatoes

Černá čočka (dal makhni) v jemné máslové omáčce s ricottou a baby bramborami

Beef tenderloin curry in a black pepper sauce

Hovězí svíčková v omáčce s černým pepřem

280 CZK

Chunks of beef tenderloin cooked in black pepper sauce with fresh broccoli and diced mix of red, yellow, green peppers

Hovězí svíčková v omáčce z černého pepře s čerstvou brokolicí a nakrájenou směsí červené, žluté a zelené papriky

Lamb rogan josh with mozzarella

Jehněčí rogan josh s mozzarellou

280 CZK

Traditional very aromatic dish from Kashmir, cooked with pieces of lamb braised in gravy flavored with aromatic spices like fennel, cloves, cardamom, cinnamon & ginger, topped with mozarella

Tradiční velmi aromatické jídlo z Kašmíru vařené s kousky jehněčího masa dušené v omáčce ochucené aromatickým kořením, jako je fenykl, hřebíček, kardamon, skořice a zázvor, zjemněné mozarellou

Lamb and chicken vindaloo

Jehněčí a kuřecí vindaloo

280 CZK

Very popular Indian curry dish of tender lamb and chicken chunks made in tasty gravy based on an authentic Goan recipe with baby potatoes

Velmi oblíbená indická specialita se šťavnatým jehněčím a kuřecím masem ve výrazné omáčce přesně podle originálního receptu z oblasti Goa

Kerala prawn curry

Krevetové kari z Keraly

280 CZK

Fresh prawns cooked with curry leaves, cherry tomatoes, mustard seeds and coconut milk cooked in a Kerela curry sauce

Čerstvé krevety vařené s kari lístky, cherry rajčaty, hořčičným semínkem, kokosovým mlékem, v omáčce z oblasti Kerala

NEBU TANDOORI GRILL / NEBU TANDOOR PEC

Right from our tandoor to your table for an incredible food experience!

Přímo z naší tandoor pece na Váš stůl pro neuvěřitelný gurmánský zážitek!

Mix grilled tandoori vegetables and paneer

Míchaná grilovaná zelenina a paneer

190 CZK

Mix of spiced paneer, zucchini, cauliflower, broccoli, bell peppers, onions, aubergine grilled in tandoori clay oven served with homemade NEBU mint sauce

Mix ochuceného paneeru, cukety, květáku, brokolice, papriky, cibule, lilku grilovaných v hliněné tandoor peci s domácí NEBU mátovou omáčkou

Tandoori spicy chicken wings with masala gravy (4 pcs)

Grilovaná pálivá kuřecí křídla s masala omáčkou (4 ks)

190 CZK

Chicken wings marinated in yoghurt and Indian spices, cooked to perfection with crispy skin and juicy meat inside, served with chopped tomato and masala salsa

Kuřecí křídla marinovaná v jogurtu a indickém koření, vařená k dokonalosti s křupavou kůrčičkou a šťavnatým masem uvnitř, podávaná s nakrájenými rajčaty a masala salsou

Honey garlic chicken tikka (5 pcs)

Medovo-česneková kuřecí tikka (5 ks)

220 CZK

Small pieces of boneless chicken marinated in special blend of Indian spices grilled in tandoor clay oven served with honey garlic home made sauce

Kousky kuřecích prsních řízků marinovaných se speciální směsí indického koření a grilovaných v hliněné peci tandoor podávané s domácí medovo-česnekovou omáčkou

Malai chicken tikka with wasabi touch (5 pcs)

Jemná kuřecí tikka se špetkou wasabi (5 ks)

220 CZK

Tender and juicy pieces of boneless chicken kababs marinated in yoghurt with spices and cashew nuts paste cooked in tandoor clay oven infused with wasabi that simply melt in your mouth

Velmi jemné a šťavnaté kousky kuřecího masa marinované v jogurtu a směsi koření a pastě z oříšků kešu a nakonec grilované v tandoor peci velmi lehce dochucené wasabi

Fish masala tikka with tartar sauce (5 pcs)

Rybí tikka s tatarskou omáčkou (5 ks)

260 CZK

Boneless chunks of fish marinated in delicious spices and grilled in tandoor oven served with tartar sauce

Kousky výborně marinované ryby, grilované v tandoor peci, servírované s tatarskou omáčkou

Tasting platter

Degustační talíř

690 CZK

Tasting platter of 2 pcs chicken wings, 2 pcs fish tikka, 2 pcs prawn tikka, 2 pcs honey garlic chicken tikka, mixed vegetables and 1 butter-garlic naan

Degustační talíř s 2 kuřecími křidélky, 2 ks rybí tikky, 2 ks grilovaných krevet, 2 ks medovo-česnekové kuřecí tikky, míchanou zeleninou a máslovo-česnekovým naan chlebem

NAANS & BREADS / NAAN CHLEBA

Indian bread made from the tandoor! Pair with your favorite side dish to create the ultimate dining experience!

Naan (indický chléb) rovnou z tandoor pece! Jako příloha k Vámi vybranému jídlu!

Plain naan

Naan

60 CZK

Fluffy and crispy bread freshly baked in tandoor clay oven

Nadýchaný a křupavý chleba čerstvě upečený v hliněné tandoor peci

Butter naan

Máslový naan

70 CZK

Fluffy and crispy naan bread baked in tandoor clay topped with butter

Nadýchaný a křupavý naan chleba čerstvě upečený v hliněné tandoor peci a potřený máslem

Butter-garlic naan

Máslovo-česnekový naan

80 CZK

Extra delicious naan bread with garlic butter mixture and plenty of coriander leaves

Velmi chutný naan chleba pečený v tandoor peci s česnekovo-máslovou příchutí a čerstvým koriandrem

DRINKS / NÁPOJE


Pilsner Urquell 0,3 l alk. 4,4 %

50 CZK


Birell 0,3 l

35 CZK


Masala chai

Indický masala chai s příchutí kardamomu a zázvoru

65 CZK


Mango lasi

Osvěžující směs jogurtu, koření a ovoce

90 CZK


Coca Cola 0,33 l

30 CZK


Fanta 0,33l

30 CZK

Sprite 0,33l

30 CZK